ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်
ပါမောက္ခချုပ်များ ကော်မတီ

Executive Committee Members

 

အလုပ်အမှုဆောင် (၂၉) ဦး ၏ ဓါတ်ပုံနှင့် profile များ ထည့်သွင်းရန်