ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်
ပါမောက္ခချုပ်များ ကော်မတီ

Introduction

 

  • မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြောင်းလဲလာသော နိုင်ငံရေးစနစ်၊ စီးပွားရေးစနစ်များနှင့်အညီ ပညာရေးစနစ်သည်လည်း အတူလိုက်ပါ ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ (၂၀၁၄) နှင့် အမျိုးသား ပညာရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ (၂၀၁၅) တို့သည် မြန်မာ့ပညာရေးတစ်ဆစ်ချိုး အထင်ကရမှတ်တိုင်များသဖွယ် ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပုဒ်မ (၅က) အရ အစိုးရအဖွဲ့သည် အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒ ကော်မရှင်ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည်။

 

  • အဆိုပါ ဖွဲ့စည်းပေးသော ကော်မရှင်သည် ဥပဒေပါပုဒ်မ (၄၀) အရ အမျိုးသားသင်ရိုးညွှန်းတမ်း ကော်မတီကို သင့်လျော်သော ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပုဒ်မ (၅၅) အရ ပုဒ်မ (၅၄) ပါ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အမျိုးသားပညာရေး အဆင့်အတန်းနှင့် အရည်အသွေးအာမခံမှု အကဲဖြတ်ကော်မတီကို လွတ်လပ်သည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်အဖြစ် သင့်လျော်သော ပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်လည်းကောင်း ဆက်လက် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည်။

     

  • ယခုအခါ ကော်မရှင်မှ ဖွဲ့စည်းပေးသော တတိယမြောက် ကော်မတီအဖြစ် အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပုဒ်မ (၂၇) ကို ကျင့်သုံးလျက် ပါမောက္ခချုပ်များကော်မတီကို ထပ်မံဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။

     

  • ဤအစီရင်ခံစာသည်  အမျိုးသား ပညာရေးဥပဒေပုဒ်မ (၅၇) (ဂ)ပါ ပါမောက္ခချုပ်များကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်များအား ထိရောက် အောင်မြင်နိုင်စေရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည့် ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ၊ လုပ်ငန်းကော်မတီများ၊ အထောက်အကူပြုဌာနများ ထူထောင်ခြင်းနှင့် ယင်းတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍများအလိုက် သတ်မှတ်ပြဌာန်းနိုင်ရန် ရည်ရွယ်လျှက် ပြုစုထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ 
Category: