ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒကော်မရှင်
ပါမောက္ခချုပ်များ ကော်မတီ

Core Values

 

မည်သည့် လုပ်ငန်းတာဝန် ဝတ္တရားများကို ဆောင်ရွက်သည်ဖြစ်စေ ကော်မတီသည် အောက်ပါ တန်ဖိုးများ (Core Values) ကို ထားရှိ ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

(က) ပွင့်လင်းမြင်သာမှု (Transpenarcy)

(ခ) တာဝန်သိမှု (Responsibility)

(ဂ) တာဝန်ခံမှု (Accountability)

(ဃ) အရည်အသွေးရှိမှု (Integrity)

(င) ညီညွတ်မှု (Unity)

Category: